กลุ่มประสานงานกิจการพิเศษ

ข่าวกลุ่มประสานงานกิจการพิเศษ

ก.ย.27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาเชิงบวกสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปี 2564
Created by PDO Admin on 27/9/2564 21:37:52

Read More..

ก.ย.20 testข่าวกลุ่มประสานงานกิจการพิเศษ
Created by vectechno on 20/9/2564 13:43:53

Read More..

ก.ย.09 การฝึกอบรมและพัฒนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาช่อสะอาดต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Created by PDO Admin on 9/9/2564 20:55:00

Read More..

ก.ย.08 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบบรมการพัฒนาบุคลากรลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 1 - 5
Created by PDO Admin on 8/9/2564 16:42:33

Read More..

มิ.ย.21 การประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวงในผู้เรียนอาชีวศึกษา
Created by PDO Admin on 21/6/2564 12:01:00

Read More..

มี.ค.12 คำสั่งค่ายย่อย-งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2562
Created by somsakul bumrungsong on 12/3/2564 17:31:00

Read More..

ม.ค.06 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตยฯ ประจำปี 2564
Created by vectechno on 6/1/2564 10:14:17

Read More..

ก.ย.05 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Created by PDO Admin on 5/9/2563 16:34:00

Read More..

ส.ค.28 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 1
Created by PDO Admin on 28/8/2563 16:24:00

Read More..