กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ข่าวเผยแพร่กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ม.ค.07 เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565
Created by PDO Admin on 7/1/2565 20:57:00

Read More..

ธ.ค.27 มอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไว้แก่ราชการตำรวจตระเวนชายแดน
Created by PDO Admin on 27/12/2564 16:14:00

Read More..

ต.ค.07 การรับรางวัล "คนดีศรีอาชีวศึกษา" สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
Created by PDO Admin on 7/10/2564 13:59:00

Read More..

มี.ค.11 คำสั้ง-คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ครั้งที่ 2
Created by PDO Admin on 11/3/2564 11:21:00

   
Read More..

มิ.ย.24 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Created by PDO Admin on 24/6/2563 18:31:48

Read More..