ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565

วันที่: 07/01/2565 สร้างโดย: pdoadmin

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางอรชดา จิวโฮฮวด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจาก นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมณฑล ภาคสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา