ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไว้แก่ราชการตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่: 27/12/2564 สร้างโดย: pdoadmin

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไว้แก่ราชการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับนางอรชดา จิวโฮฮวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ