ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่สถานศึกษาในสังกัด

วันที่: 09/12/2564 สร้างโดย: pdoadmin

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ขับเคลื่อนโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สู่สถานศึกษาในสังกัดรหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดอบรมหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคพิมาย ด้วยระบบออนไลน์ โปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล บรรยาพิเศษในหัวข้อ "พระมหากษัยรติ พ่อของแผ่นดิน" มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 54 คน