ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยกับนักเรียนอาชีวะ 5 ภาค ประจำปี 2564

วันที่: 02/12/2564 สร้างโดย: pdoadmin

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดทำโครงการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยกับนักเรียนอาชีวะ 5 ภาค ประจำปี 2564 โดย ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ และผู้แทนบริษัทฯ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการแข่งขันฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่1 ธันวาคม 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเสริมสร้างทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวะแบบเข้มข้นเพื่อลดอุบัติเหตุกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยการสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยที่ถูกต้องให้กับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย