ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาเชิงบวกสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปี 2564

วันที่: 27/09/2564 สร้างโดย: pdoadmin

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทักษะจิตวิทยาลัยเชิงบวกกับวัยรุ่น Gen ใหม่" ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษาเชิงบวกสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 570 คน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 25- 27 กันยายน 2564 ดำเนินการโดย ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล