ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบบรมการพัฒนาบุคลากรลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 1 - 5

วันที่: 08/09/2564 สร้างโดย: pdoadmin

>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบบรม รุ่นที่ 1 <<<

>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2 <<<

>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3 <<<

>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 4 <<<

>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 5 <<<

 

***ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ จากโครงการ "ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ผ่านระบบ Online

ระหว่างวันที่ 9 - 18 กันยายน 2564 ผ่านทาง Application Line แสกน QR-Code ด้านล่างนี้

V