ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวงในผู้เรียนอาชีวศึกษา

วันที่: 21/06/2564 สร้างโดย: pdoadmin

       สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวงในผู้เรียนอาชีวศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้แนวทางการประชุมฯ มีผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัยสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 100% ไม่มีปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวง ในผู้เรียน ตลอดจนสถานศึกษาสามารถแก้ปัญหาและดำเนินการได้ทันที นำไปสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข (Happiness College)