ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 1

วันที่: 28/08/2563 สร้างโดย: pdoadmin

                    ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ โครงการพัฒนาลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกทม. (พ.ส.น.อ. ภาคตะวันออกและกทม.) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 81 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคท 2563 ณ ค่ายศรีกะอางแคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก