ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

Category

ธ.ค.01 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อาชีวะอาสาพัฒนาซ่อมแซมอาคารเรียน จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดย วิทยาลัยการอาชีพปัว และวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
Created by PDO Admin on 1/12/2562 15:26:00

               ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเ...
Read More..