ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแจกข้าวเหนียวหมูปิ้งวันเด็ก

ท่านเลขาธิการ สอศ.ร่วมแจกของขวัญในวันเด็ก

ผู้ช่วยเลขาธิการ สอศ.ร่วมแจกของวันเด็ก ณ สนามเสือป่า

เด็กร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามเสือป่า

ผอ.ศพก.

นายวัชระ  เกิดสิน
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร

ระบบสารบรรณอิเล็กทรนิกส์


ดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อคู่มือฉบับย่อ 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 57

LINK


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 6
Members Members: 0
Total Total: 6

Online Now Online Now: