เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

วันที่: 08/01/2017 สร้างโดย: pdoadmin
ประชุมสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ นางอรชดา จิวโฮฮวด และนางพิไลรัตน์ ต๊ะมา เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานศึกษาสมาชิกทั้งสิ้น ๑๓ แห่ง

ผศ.ธีวรวรรณ นุตประพันธ์ ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำสู่การประเมินรับป้ายพระราชทาน สนองพระราชดำริ และเน้นย้ำให้สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้รับทราบข่าวสารและรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต่อไปprintrating
  Comments