เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่: 23/11/2016 สร้างโดย: pdoadmin

"รวมพลังแห่งความภักดี" สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ช่วงเช้า ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และข้าราชการจากสถานศึกษา กว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงชาติและสรรเสริญพระบารมี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
หลังจากเสร็จพิธี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีคาราวานบำเพ็ญประโยชน์โดยมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและข้าราชการอีกส่วนหนึ่ง  ร่วมมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ณ บ้านคนชราหญิง ปากเกร็ด


printrating
  Comments