เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาธิการ สอศ. มอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่: 01/09/2563 สร้างโดย: pdoadmin

               นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาในวิถีชีวิตใหม่ ภายใต้การดำเนินงานกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การจัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา และงานกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

.