เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย U-19 ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่: 25/02/2563 สร้างโดย: pdoadmin

              เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบุรีรัมย์ สเตเดี้ยม หรือ สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (กอศ.)เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  รุ่นอายุไม่เกิน 19  ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย  ระดับอาชีวศึกษา  ครั้งที่  2  โดยคู่ชิงชนะเลิศระหว่างทีมอาชีวศึกษาบุรีรัมย์ กับ อาชีวศึกษาศรีสะเกษ ผลปรากฎว่า ทีมอาชีวศึกษาศรีสะเกษ คว้าชัยด้วยคะแนน 5 ต่อ 3 คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษา 100,000 บาท

                    ส่วนทีมอาชีวศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุนการศึกษา 50,000 บาท  สำหรับทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทุนการศึกษา 30,000 บาท  และทีมอาชีวศึกษากำแพงเพชรรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และทุนการศึกษา 20,000 บาท

                 การแข่งขันครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. ณ สนามบุรีรัมย์ สเตเดี้ยม จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 16 ทีม เป็นตัวแทนจากภาคเหนือ 3 ทีม ภาคใต้ 2 ทีม ภาคกลาง 2 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ทีม และ โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32 บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ 4 ทีม

                  นายณรงค์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้พร้อมด้วยความรู้ คุณภาพ และคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นตลอดจนสังคมและประเทศชาติ โดยนำกิจกรรมกีฬามาสร้างสรรค์  และพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดในระดับภาค 

               การแข่งขันฟุตบอล  รุ่นอายุไม่เกิน  19 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย  ระดับอาชีวศึกษา  ครั้งที่  2   มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา บนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน  เน้นการพัฒนาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง  มีระเบียบวินัย  และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการสร้างนักกีฬาในสถานศึกษา  โดยพัฒนาผู้มีทักษะและความสามารถสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

               เพื่อพัฒนาต่อเนื่องไปสู่เส้นทางสายอาชีพ พร้อมทั้งเชิดชูเกียรตินักกีฬาอาชีวศึกษาประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าไปเป็นตัวแทนทีมชาติไทย และสร้างเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาด้านกีฬาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง