ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: อบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง...

อบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการประ...

ประมวลภาพการจัดอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินส...

วันที่: 18/03/2016

ภาพข่าว: ประมวลภาพการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด...

ประมวลภาพการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ...

การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพร...

วันที่: 04/03/2016

Page:   of 3 
อ่านข่าวทั้งหมด
ผอ.ศพก.


นางกฤติทร  สุขกมล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร

ระบบสารบรรณอิเล็กทรนิกส์


ดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อคู่มือฉบับย่อ 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 57

LINK


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 6
Members Members: 0
Total Total: 6

Online Now Online Now: