ดร.นิติ นาชิต
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
สายด่วนผู้อำนวยการ
02-281-5555 ต่อ 1052
ผู้ใช้งานขณะนี้
People Online People Online:
Visitors Visitors: 6
Members Members: 0
Total Total: 6

Online Now Online Now:

เอกสารดาวน์โหลด


เอกสารทั้งหมด

วิดีโอ

      

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. 0-2026-5555 ต่อ 5200  Fax. 0-2282-2546
e-mail : vec.rf4@hotmail.com    Website : 
http://pdo.vec.go.th